Bli fast giver

Multippel sklerose handler ikke om noen små flekker på MR-bilder av hjernen, det handler om store forandringer i livet til den som rammes. Siden sykdommen angriper sentralnervesystemet så angriper sykdommen hele kroppen, hverdagen og livet. Og den påvirker alle de rundt den som rammes, de som står deg nær. 

Da er det godt å vite at det finnes noen med erfaring. Med hjelp. Med oversikt over landskapet du skal inn i.

Som fast giver bidrar du hver måned med å skape gode møteplasser, støtte forskning på nye behandlinger og medisiner, politisk arbeid og andre tiltak som vil gjøre livet til mennesker med MS og deres pårørende bedre.

Din viktige støtte bidrar til en verden uten MS. 

Powered by Cornerstone