Bli medlem

Vi har rullerende medlemsår; du betaler for ett år frem i tid ved innmelding, medlemskapet varer til du melder deg ut.

Du kan også melde deg inn sammen med familien din. Det koster kr. 150,- ekstra per år. Dersom du allerede er medlem kan du etterregistrere dine familiemedlemmer.

Powered by Cornerstone