Trå til for MS

Til minne om pappa

MS er ein forferdeleg sjukdom, både for den som blir ramma og dei rundt. Kven som helst kan bli ramma. MS- forbundet har ein innsamlingsaksjon framover, og eg håper du vil gje eit bidrag for at me kan få forska meir og etter kvart få bukt med MS. MS-forbundet håper å få samla inn 300 000 kr. Eg har eit hårete mål om kanskje å kunne hjelpe dei med 1 % av dette målet, men då treng eg hjelp frå fleire. Håper du kan vere med å gje eit bidrag, anten ved å dele aksjonen og/eller ein sum du kan avsjå til dette. Takk <3
Kr.3.000
Budsjett
100%
Finansiert
Aksjonen er avsluttet
Kr.4.400
Gaver
A fundraiser by Renate Tytingvåg

Pappa var ein leiken pappa. Han var streng og "skikkeleg", men tulla òg mykje med oss ungane. Han var aktiv og likte å vere kreativ. Då han fekk MS- diagnosen var han mykje eldre enn det som er vanleg, han var 65 år, men ved nærare ettertanke, hadde han hatt symptoma sidan 30-årsalderen. Åra som fulgte etter diagnosen bar preg av rask forverring, og dei siste par åra måtte han forflyttast i rullestol. Å sjå ein av dei som betyr mest for deg bli ei skugge av seg sjølv er grusomt. Endå verre er det å sjå at ingenting hjelper. For det er så mange spørsmål kring denne sjukdomen, som me treng å få forska på. Me treng òg at dei som får MS får best mogleg oppfølging så tidleg som mogleg og me treng at dei som er pårørande kan bli sett og høyrt i denne vanskelege tida. Kanskje blir nettopp du ramma sjølv, eller er det allereie. Eg har vore pårørande. Pappa døydde i fjor haust. Denne delaksjonen min er for han, men om du ikkje kjente han, kan du sjølvsagt gje eit bidrag likevel. Pappa er borte, og saknet er stort, men me kan fokusere på dei som lever med MS no og i framtid. 

Eg har sett eit mål på 1% av summen MS-forbundet vil prøve å samle inn. Det er mange pengar, men om fleire kan gje litt, så veit me at ALLE MONNAR DREG. Eg har ingen i nær slekt med MS lenger, men å leve så nært denne sjukdomen over mange år, har gjort eit veldig inntrykk. Difor håper eg å kunne bidra med det eg kan. Om du vil dele aksjonen, seier eg tusen takk, og vil du gje litt til forskinga, takk for det òg.Vil du lese meir om sjukdomen eller aksjonen, kan du gå til ms.no. 

Til minne om pappa. <3

 
Marit Kofoed Midtgård
Takk, Marit <3
300
NOK
 
Jarleif Vågen
❤️
Takk, snillaste <3
500
NOK
 
Gunn Marit Størvold Dørum
Takk, Gunn Marit ❤️
100
NOK
 
Gerd Lovise Størvold Mork
Takk, Gerd ❤️
100
NOK
 
Kari Andal Hoel
Takk, Kari ❤️
100
NOK
 
Gro Synnøve Hadland Lima
Gro
Takk, Gro ❤️
100
NOK
 
Kari I Mostrøm
Takk for bidraget ❤️
100
NOK
 
Torbjørn Seljen Melby
Takk for bidraget ❤️
100
NOK
 
Øystein Gustafsson
Takk, Øystein ❤️
300
NOK
 
Charlotte Tytingvåg
For vår kjære pappa ❤️❤️
Takk, Charlotte ❤️
1.000
NOK
 
Anita Eikefet Hauge
Takk for eit viktig bidrag ❤️
300
NOK
 
Kurt Steinar Berland Waage
Til en god sak❤ Kurt Steinar B Waage
Takk, Kurt Steinar. ❤️
100
NOK
 
Ragnhild Tytingvåg
Verdensbeste pappa ? Håpe du når målet ditt Renate ??
Takk, det håper eg òg.❤️
300
NOK
 
Elin Tytingvåg
Veldig viktig sak ❤️ Elin Tytingvåg
Takk, og ja...❤️
500
NOK
 
Renate Tytingvåg
<3
500
NOK
Powered by Cornerstone