Stamcellebehandling må bli tilgjengelig i Norge nå!

Oppropskampanjen er nå avsluttet. Takk til alle som bidro!  

Antall personer som har signert:

24725


Multippel sklerose, MS, er en alvorlig kronisk nevrologisk sykdom. Når sentralnervesystemet først er skadet, er det skadet for alltid. Selv om forskningen viser at stamcellebehandling kan stoppe MS, er den ikke innført som standard behandling i Norge. Dette har tvunget mange til å søke behandlingen i utlandet for egen regning. Det kan vi ikke godta! 

MS-forbundet kjemper for at alle med MS skal ha rett til den beste behandlingen. Stortinget avgjør nå i november om stamcellebehandling skal bli offentlig tilgjengelig for personer med MS. Du kan påvirke utfallet av saken, signer oppropet nå!

For personer med MS betyr det alt. 

 

Hør historiene fra de som lever med MS 
 

– MS er hovedårsaken til at unge blir yrkesuføre i Norge. Tenk på det! En behandling som kan gi bedre livskvalitet bør ikke avhenge av om du har penger på konto. Det skal holde at du er syk for å få den beste behandlingen. Martha Grønning, fikk stamcellebehandling i Mexico. 

Les hennes historie og høringsinnspill 

 

– MS har stjålet så mye fra mitt liv! Jeg har gått fra å være en aktiv person i full jobb, til å være helt avhengig av rullestol, ufør og en mer passiv deltaker i samfunnet. Kanskje hverdagen min hadde sett annerledes ut om jeg hadde valgt å reise til utlandet for å ta stamcellebehandling? Det får jeg aldri vite! Bjarni Dagbjartsson, lever med MS. 

 

 

Ønsker du å fordype deg i saken? 

Her kan du lese hvordan MS-forbundet har arbeidet med saken for innføring av stamcellebehandling i Norge. 
 

Forslag om stamcellebehandling behandles på Stortinget 

Historisk tilbakeblikk, og hva gjør MS-forbundet? 

 

Hva er siste status i behandling av saken? 

Den foreløpige innstillingen fra Stortinget viser at flertallet i Helse– og omsorgskomiteen går imot FrPs forslag om å innføre stamcellebehandling som standardbehandling for personer med MS. Dette er MS-forbundet svært skuffet over, men der er også lyspunkter.

Les mer her:
Skuffende avslag – men skritt i riktig retning - MS Forbundet

Powered by Cornerstone